Chỉ còn 1 bước cuối cùng…

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đăng ký tham gia vào dự án đặc biệt này.

Chỉ còn 1 bước cuối cùng nữa thôi mong bạn làm giúp mình…

Hệ thống đã gửi 1 email xác nhận đến email bạn vừa dùng để đăng ký.

Bạn hãy giúp mình ấn vào đường link có trong email đó để xác nhận đăng ký.

Như vậy là xong.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tin tưởng và đồng hành cùng mình!

Fan số #1 của bạn,

Thiện Minh

P.S.

Nếu không thấy email xác nhận thì bạn hãy xem lại giúp mình 3 mục sau:

-Thư rác

-Quảng cáo

-Nội dung cập nhật

Vì rất có thể email của mình đã bị lẫn trong đó.

Lưu ý:

Nếu bạn dùng những loại mail khác (ví dụ như email sinh viên, hoặc những loại mail không phải @gmail.com) thì bạn sẽ không nhận được email từ mình đâu ấy.

Một lần nữa, chân thành cảm ơn bạn!