Bài 2: Content & Context: Sự Khác Biệt Cốt Lõi Cần Hiểu

Bản Quyền Thuộc Sở Hữu Của Minh Xin Chào

©2022 MinhXinChao All Rights Reserved


Nhằm đảm bảo quyền lợi cho những bạn học viên chính thức, những người mua lậu (không chính thức từ Minh Xin Chào) sẽ:

  • KHÔNG được tham gia cộng đồng

  • KHÔNG được tham gia Copywriting Master Group - Cách giúp bạn rút ngắn thời gian thành công trong Copywriting xuống ít nhất 2-3 lần (Sớm có được mức thu nhập $10K/tháng)

  • Có tỉ lệ mất tiền RẤT cao!! - Đã có rất nhiều bạn bị lừa đảo mất tiền và không nhận được khóa học. Bên mình sẽ không chịu trách nhiệm đền bù cho bất cứ trường hợp bị lừa đảo nào liên quan đến việc mua lậu

  • KHÔNG được tham gia The Real Copywriting Agency sau này

  • KHÔNG nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ admin

  • KHÔNG bao giờ được làm việc trực tiếp cùng với mình

  • Sẽ bị CẤM vĩnh viễn khỏi toàn bộ những sản phẩm mình ra mắt trong tương lai (nếu bị phát hiện có dấu hiệu từng mua lậu khóa học)

Nếu bạn là người đã bỏ tiền ra mua khóa học trực tiếp từ mình…

Mình xin chúc bạn nhiều sức khỏe, và chân thành cảm ơn bạn vì đã trân trọng tâm huyết mình làm ra!


Minh Xin Chào.