ĐỂ ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC... BẠN HÃY LÀM THEO 2 BƯỚC SAU

BƯỚC 1: Điền đầy đủ thông tin vào form sau, và sau đó bạn sẽ được đưa đến “Trang Hướng Dẫn Đăng Ký”

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Khóa Học

Product
Quantity
Price
Khóa học Copywriting (#10244)
3,500,000
Khóa học Upwork 1000 - Minh Xin Chào (#1320)
999,000
Copywriting Master Group (#10466)
Thời gian: 1 Tháng,
1,500,000
Copywriting Master Group (#10466)
Thời gian: 6 Tháng,
5,400,000
Copywriting Master Group (#10466)
Thời gian: 1 Năm,
9,000,000

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Khóa học Copywriting  × 1 3,500,000
Tạm tính 3,500,000
Tổng 3,500,000
ONE TIME OFFER
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aut, quod hic expedita consectetur vitae nulla sint adipisci cupiditate at.
  • Vui lòng điền Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Khoá học sẽ được kích hoạt khi chúng tôi nhận được thông tin chuyển khoản

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.

BƯỚC 2: Làm theo đúng cú pháp trên trang hướng dẫn (bạn sẽ thấy sau khi điền form trên).

Vậy là xong. Bạn sẽ nhận được tài khoản để đăng nhập học ngay sau khi hoàn tất đăng ký và chuyển khoản.