Đăng ký Affiliate

Họ và tên(Required)
Bạn vui lòng đặt Họ và tên TRÙNG với tên trên tài khoản ngân hàng của bạn
Vui lòng không sử dụng các ký tự đặc biệt (cho phép chữ, số và dấu gạch dưới "_")
Mật khẩu
Bạn sẽ dùng phương pháp gì để quảng bá?

Thông báo: Để tránh tình trạng làm affiliate không đúng cách…

Kể từ tháng 9 chính sách thanh toán cho CTV tại Minh Xin Chào thay đổi, cụ thể các CTV sẽ được thanh toán khi hoa hồng được ghi nhận trên 2.000.000 VND.

Các CTV không đủ sẽ được dồn qua tháng sau và tiến hành thanh toán khi đạt ngưỡng thanh toán.

Mong bạn hiểu cho bên mình!